^Back To Top

Послухати голоси птахів нашої Батьківщини!

Берестянка
Пісня - тривала і різноманітна; в ній часто чути гнусаві звуки "кі-кі-тхій-кі-кі-тхій" или "чррр-кніі".

Бормотушка північна
Крик - різьке "чрек-чрек". Пісня - набір тріщаній.

Вівсянка-дібровник
Голос дзвінкий і жалібний. Пісня звучить як "філю-філю-філі-філі-філі-філі, тью-тью...".

Вівсянка очеретяна
Звуки - протяжне "циканье". Пісня коротка, звучить як "чьюр-чьюр-чьюрюрю, чьюр-чьюр-чіну...".

Вівсянка звичайна
Звуки - протяжний тонкий свист "сзі-іі...". Весняна пісня самця: "зінь-зінь-зінь-зінь-зінь-зі-зііі".

Вівсянка садова
Звуки - уривчасте "цикання". Весняна пісня самця: "тью-тью-тью-тьюрр".

Вівчарик-ковалик
Пісня - рівномірне повторення коротких, чітких дзвінких звуків "тєнь-тінь-тянь-тюнь-тєнь-тінь-тінь...".

Вівчарик жовтобровий
Пісня - загалом тріскуча "сіп-сіп-сіпсіп-сіп-сіпсіпсіп-сіпсірр".

Вівчарик зелений
Звуки - тихий свист "піі..." або "псюйль". Пісня досить гучна складається з свистів та трелек "ті-псітю-псітю-псі-ті-ті-ті-псі...".

Вівчарик весняний
Пісня негучна, з чистих свистових звуків, які поступово посилюються, а на кінець завмирають "твіт-твіт-твіт-твіт, тью-тью-тью-тью, віу-вьі-вьі-ві, льі-фью-фью-тьюю".

В'юрок
Звуки характерні для пташки - різьке "вжя... вжя...".

Ворон | Крук
Звуки - характерне голосне каркання "крук... крук..." або глухе "кро-кро".

Ворона сіра
Звуки - крім звичайного каркання "карр-карр" навесні вони видають ще своєрідні звуки "кар-ро-кх... кар-ро-кх".

Гаїчка чорноголова
Звуки - голосне "ці-ці-кєє-кєє...". Пісня складається з одного дзвінкого свисту "тіу-тіу-тіу...", шо повторюється 5-6 разів.

Галка
Звуки - досить дзвінкі викрики "кеее-кеее..." або "каа-каа".

Горихвістка чорна
Звуки - дзвінке "фьюіть-тік-тік". Пісня - короткі трелі і тріск, иноді з флейтовими свистами.

Горихвістка звичайна
Звуки - мелодійні, що повторюються, вигуки "фюіть-тік-тік-фюіть-тік-тік...". Пісня - коротка трель, починається розтягнутим звуком і закінчується різким "фйіі-рюрюрюрюрю-цікру...".

Грак
Звуки - хрипке каркання "краа".

Горобець хатній
Звуки - своєрідне цвірінькання: "джів-джів-джів".

Горобець польовий
Звуки - різке "чір-чірр".

Дрізд білобровий
Звуки - уривчасте "тцє-тєк-тєк". Пісня починається свистовою треллю і закінчується скрипучим щебетанням.

Дрізд чорний
Звуки - гучне "чок-чок". Пісня складається з флейтових, досить меланхолійних свистів.

Дрізд-омелюх
Звуки - глуха трель "хррр..." або крик "кхі... кхі...". Пісня дзвінка, складається з чистих свистових звуків.

Дрізд співочий
Звуки - в разі тривоги "тікс-тікс" або "ціін". Пісня голосна, з багатьох дзвінких свистовых звуків "спірідон-спірідон-чайпіть-чай-піть-вітью-вітью".

Дрізд-чикотень | Горобинник
Звуки - характерний крик "чак... чак... чак..." або "тра-ра-ра-ра". Пісня щебетлива й тріскуча, без свистових звуків.

Жайворонок польовий
Пісня дзвінка у вигляді безперервної квапливої трелі "ті-і, ті-і, ті-і..." (високі звуки) або "тю-ю, тю-ю, тю-ю..." (низькі)

Завирушка лісова
Звуки - тиха трель "трьрьрі". Пісня також у вигляді коротких, але дзвінких трелей.

Зеленяк
Звуки - проста, однотонна і досить тріскуча трель, що закінчується низькими звуками "жжіу".

Зяблик
Звуки - дзвінкі, різкі "пінь-пінь-пінь...". Пісня - громка, що прискорюється мажорна трель, яка закінчується характерним "фью-фью-ля-ля-ля-ді-ді-ді-ві-чіу".

Іволга
Весняна пісня - красиві флейтові свисти "фю-тіу-ліу". В інший час голос нагадує крик кішки: різке "вжжжяяя".

Камінка звичайна
Звуки - громке "і-чєк-чєк...". Пісня - наслідування голосів інших птахів, включаючі різні інші звуки.

Кобилочка річкова
Пісня - довга, монотонна трель, яка складається з повторення однакових тріскучих фраз "зер-зер-зер-зер-зерзерзер-зер".

Кобилочка | Цвіркун
Звуки - різке "тіпп" або "цчек"; з цього "цчек" починається і пісня, яка потім переходить у монотонну, тривалу трель з високих звуків "зіррр-зіррр-зіррр...".

Кобилочка солов'їна
Пісня - своєрідна: починається уривчастими цмокаючими звуками, які нагадують булькання лопаючих болотних пухирів, а далі переходить у довге тріщання "зіррррр".

Коноплянка
Звуки - уривчасте, тріскуче "тк-тктк-тктк". Пісня - дзвінкі свисти і тріскуче щебетання.

Корольок жовтоголовий
Звуки - тонкий, монотонний писк "сі-сі-сі..." або "ці-ці-ці...". Пісня неголосна, трискладова,складається з високих тонів "ці-флі-хіі, ці-флі-хіі".

Кропивник
Звуки - різьке, голсне й тріскуче "тік-трік-трік-трррр...", в разі тривоги "черр-черр". Пісня - тривала, надзвичайно гучна і дзвінка трель.

Ластівка берегова
Звуки - негучне "чірр-чірр...". Пісни майже немае.

Ластівка сільська
Звуки - "твід-твід..." або "тлюитлюі...". Пісня у вигляді квапливого щебетання з окремими вигуками и тихою трелькою на кінці.

Ластівка міська
Звуки - уривчасте "трік-трік...". Пісни майже немае.

Малинівка | Вільшанка
Звуки - уривчасте "цік... цік...". Пісня починається невиразно, потім переходить в красиву переливчасту трель.

Мухоловка мала
Звуки - двоскладовий вигук "хі-лі...хі-лі...", який повторюється 30-40 разів. Весняна пісня громка і дзвінка "фйєд-фйєд-фйєд, фью-фью-фью, фі-ті-тьі".

Мухоловка строката
Тривожний крик коротке - "пік...пік...". Пісня громка и найчастіше звучить як "ці-кру, ці-кру-ці, цікру-цікру...".

Мухоловка сіра
Звуки - тихий свист "тсіть-тсіть-тсіть-тсіть". Типпової пісні немає.

Очеретянка лугова | Борсучок
Звуки - квапливі тріскучі "чр...чр...чр...", іноді "пінь-пінь-чр-чр-чр". Пічня скрипуча, має багато звуків, запозичених від інших птахів.

Очеретянка чагарникова
Звуки - тихе уривчасте "чрр... чррр...". Пісня - квапливе, без пауз, тривале щебетання з повторенням різноманитних свистових і тріскучих звуків.

Очеретянка велика (дроздовидна)
Звуки - звичайне "кр-р-кр-р-кр-р". Пісня звучить як "кар-р-ра... кар-р-ра... кр-ркр-р-кі-кі-кі".

Очеретянка садова
Звуки - подвійне різке "чєк-чєк", котре вставляється і в пісню.

Пищуха звичайна | Підкоришник
Звуки - протяжний тихий свист, наче писк: "тсіі... тсіі...". Весняна пісня самця досить мелодична дзвінкая трель на високих нотах: "сірр-ііцірі, ііцірі, уіт, тірррр, уіт".

Плиска біла
Звуки - дзвінке "цізі-цюрі-цюрі-клюй-клюй-клюй-клюільвіу".

Плиска жовта
Звуки - дзвінке "псюйльї...псюйльї".

Плиска жовтоголова
Звуки - дзвінке "тсюйльі...тсюйльі". Піcня - декілька коротких, дзвінких щебетаній.

Повзик
Голос - навесні голосний, мелодійний свист "тфюіі-тфюіі-тфюіі". Крім того, часто видає уривчасті звуки "тюй-тюй-тюй...", "фють-фьють-фьють..." або дзвінку трель "трррр...".

Пуночка
Звуки - уривчастий свист "псю-іт". Пісня короткі дзвінкі трелі.

Ремез
Звуки - протяжний, тонкий свист або писк "тсііі, тсііі".

Синиця біла
Звуки - дзвінке "тці-ці-ці-тррж...". Пісня - коротка трель.

Синиця голуба
Звуки - дзвінке "ці-цінь-цірррззь...". Пісня - коротка дзвінка трель.

Синиця велика
Звуки - дзвінка трель, що закінчується тріском "пінь-пінь-пінь...пінь-пінь-тррррра...". Весняна пісня самця дзвінке "ці-ці-фі, ці-ці-фі, ці-ці-фі..." или "ці-фу...ці-фу...".

Синиця довгохвоста
Звуки - дзвінке "черр-черр".

Синиця чорна | московка
Звуки - дзвінкий високий писк "тюй-пі, тюй-пі..." або три чисі дзвінкі склади "тю-пі-ті...", які швидко повторюються багато разів.

Синиця чубата
Звуки - голосна різка трель "ці-ці-пррр".

Синьошийка
Крик - досить голосне "чак-чак". Пісня складається з різноманитних щебетливих, тьохкаючих і свистових звуків, які часто імітують пісні інших видів птахів.

Славка чорноголова
Звуки - різке "чєк-чєк...". Пісня дуже красива, складається з різноманітних неквапливих, чистих, звучних флейтових свистів и тихого щебетання.

Славка прудка
Звуки - неголосне "чєк-чєк...". Пісня - тихе щебетання, що раптом кінчається гучною треллю "клє-клє-клє-клє-клє...".

Славка садова | Кропив'янка
Звуки - різке "чєк-чек...". Пісня - набір дзюрчачих трелей з приємними флейтовими звуками.

Славка сіра
Звуки - хрипкий, уривчастий крик "вед-вед-вед". Пісня - квапливий, злегка переливчастий щебіт "ві-чі-рєчі-річі-чуні...".

Славка рябогруда
Звуки - ритмичне стрекотання "чєчєчє-чє...". Пісня красива, с короткими свистовими строфами і частими паузами.

Снігур
Звуки - тихий, красивий посвист "тью...тью..." або "жі...жі...жі..."; зрідка скрипуче "хіі-ху-ху...".

Сойка
Звуки - грубий, різкий крик "чжее-чжее".

Соловейко східний
Пісня дуже різноманітна, звучна, з кількома окремими групами звуків (колінами), які багато разів повторюються у певній послідовності.

Сорока
Звуки - характерне стрекотання і крик "чек-чек".

Сорокопуд-жулан
Звуки - уривчасті викрики "чек...чек..." і голосне "чжяа-чжяа".

Сорокопуд сірий
Звуки - уривчасте "чек-чек-чек" або різке "ге-ге-ге".

Чечітка звичайна
Звуки - щебетливе "чів-чів-чів" або "чє-чє-чє", що часто повторюються.

Чечевиця звичайна
Звуки - коротке "пяй...пяй...", крім того самець часто видає "чіу-вічіу".

Чекан чорноголовий
Звуки - голосне "фітт...чєк-чєк". Піcня - коротка, скрипуча трель.

Чекан луговий
Звуки - голосне "тці...чєк-чєк". Піcня коротенька, щебетлива.

Чиж
Звуки - тріскуча та щебетлива пісня, начебто скоромовка: "цві-цві-цві-цві...кєєє...", у польоті коротко цвірінькають або видають дзвінке "піллі-пії...піллі-піу...".

Шишкар ялинковий
Звуки - різке "клє-клє-клє..." або "цок-цок-цок...".

Шпак звичайний
Звуки - дзвінкий "цєтт-цєтт...". Пісня голосна і різноманітна завдяки безличі запозичених чужих звуків; зокрема, часто чути тьохкання й лящання, чим нагадує соловейка.

Щеврик лісовий
Перша частина пісні - тріскуча трель "тір-тір-тір-тір-тір..." далі протяжні свисти "сіа-сіа-сіа-сіа".

Щеврик луговий
Звуки - дзвінки вигуки "ці-зі-зі" або одноманітне "ціп-ціп-ціп-ціп...", але часто птах видає досить ніжні звуки "іт, іт, іт".

Щиглик
Звуки - дзвінкі, уривчасті, що часто повторюються вигуки "ці-пі-піціпі, по-піть", "піть-пілі-піть..." або "фрліу-рліу..." і щебетання.

Наші друзі

АКВАРИУМ - подводный мир аквариумных рыбок и растений

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ - собаки, кошки, грызуны и другие братья наши меньшие

Останні новини

Голоси наших птахів

 Copyright © 2010-2020    Пернатая радуга    Rights Reserved.